Podmínky služby

PŘEHLED


Tyto webové stránky provozuje Miloš Blaháček, Hostejn 112, 789 01 Zábřeh. Na celém webu se pojmy "my", "nás" a "naše" vztahují na Miloše Blaháčka (Merch Zone). Merch Zone nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z těchto stránek vám, uživatelům, pod podmínkou vašeho souhlasu se všemi zde uvedenými podmínkami, zásadami a oznámeními.

Návštěvou našich stránek a / nebo zakoupením něčeho od nás se zapojíte do naší "Služby" a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami ("Podmínky služby", "Podmínky"), včetně těchto dodatečných podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a / nebo jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvateli obsahu.

Přečtěte si prosím pečlivě tyto Smluvní podmínky před vstupem na naše webové stránky nebo před jejich použitím. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Smluvními podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto smluvní podmínky považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky.

Jakékoli nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, budou také podléhat Podmínkám služby. Nejaktuálnější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a/ nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám online platformu elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 - PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
Souhlasem s těmito Smluvními podmínkami prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve státě nebo provincii bydliště nebo že jste plnoletí ve státě nebo provincii bydliště a dali jste nám souhlas s tím, abychom umožnili komukoli z vašich nezletilých závislých osob používat tyto stránky.
Naše produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům ani nesmíte při používání služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ODDÍL 2 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoliv.
Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny tak, aby odpovídaly technickým požadavkům na propojovací sítě nebo zařízení a přizpůsobily se jim. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu po sítích vždy šifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu z naší strany.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro větší pohodlí a neomezují ani jinak neovlivní tyto podmínky.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ
Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by být používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na těchto stránkách je na vaše vlastní riziko.
Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši referenci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽBY A CEN
Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.
Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (v příslušných případech)
Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi Zásadami vracení zboží.
Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazovali barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, a to na základě vlastního uvážení nás. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na těchto stránkách je neplatná, pokud je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že jakékoli chyby ve službě budou opraveny.

ODDÍL 6 - PŘESNOST FAKTURAČNÍCH A ÚČETNÍCH INFORMACÍ
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Na základě vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se pokusit vás informovat kontaktováním e-mailové a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době, kdy byla objednávka provedena. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výhradního úsudku zdají být zadány prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách vracení zboží.

ČÁST 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nesledujeme ani nemáme žádnou kontrolu ani vstupy.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům "tak, jak jsou" a "jak jsou k dispozici" bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran nebo v souvislosti s ním.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a souhlasíte s nimi.
V budoucnu můžeme také nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby budou rovněž podléhat těmto Podmínkám služby.

ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Nejsme zodpovědní za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se zapojíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 - KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
Pokud na naši žádost zašlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře"), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Nejsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) udržovat jakékoli komentáře v tajnosti; 2) zaplatit náhradu škody za případné připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli připomínky.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto smluvní podmínky.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, ani nás nebo třetí strany jinak uvádět v omyl, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za veškeré komentáře, které učiníte, a za jejich přesnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše odeslání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše Zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 - CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ
Příležitostně se na našich stránkách nebo ve službě mohou objevit informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za přepravu produktů, přepravních časů a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky).
Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo objasňovat informace ve Službě nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné konkrétní datum aktualizace nebo aktualizace použité ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být považováno za znamení, že všechny informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ
Kromě jiných zákazů uvedených v Podmínkách služby máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) nabádat ostatní k provádění nebo účasti na jakýchkoli protiprávních činech; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnostního původu nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (i) spamovat, phishing, pharm, záminku, pavouka, plazit se nebo škrábat; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání našich služeb bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odstranit na dobu neurčitou nebo službu kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.
Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo neschopnost používat službu je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které jsou vám dodávány prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou případů, kdy je to výslovně uvedeno) poskytovány "tak, jak jsou" a "jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivost, vlastnické právo a neporušení práv.
V žádném případě Merch Zone, naši ředitelé, úředníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, smluvní partneři, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nenesou odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ušlého zisku, ušlého zisku, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů získaných pomocí služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že byli upozorněni na jejich možnost. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit Merch Zone a naše mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, agenty, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, neškodné před jakýmkoli nárokem nebo požadavkem, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vzneseným jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývajícím z vašeho porušení těchto Smluvních podmínek nebo dokumentů, které obsahují odkazem, nebo vaše porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST
V případě, že je jakékoli ustanovení těchto Smluvních podmínek shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Smluvních podmínek, takové určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli jiných zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ
Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto smluvní podmínky jsou účinné, pokud a dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit oznámením, že již nechcete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek, můžeme tuto smlouvu také kdykoli ukončit bez předchozího upozornění a zůstanete odpovědní za všechny částky splatné až do data ukončení včetně; a/nebo vám proto mohou odepřít přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 - ÚPLNÁ SMLOUVA
Neschopnost uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.
Tyto smluvní podmínky a jakékoli zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo v souvislosti se službou, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, nahrazující jakékoli předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale bez omezení na jakékoli předchozí verze Smluvních podmínek).
Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Smluvních podmínek nebudou vykládány proti autorovi.

ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto smluvní podmínky a jakékoli samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu se zákony Česká republika.

ODDÍL 19 - ZMĚNY SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Nejaktuálnější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Smluvních podmínek zveřejňováním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat naše webové stránky, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání nebo přístup k našim webovým stránkám nebo službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto smluvních podmínek představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek nebo přímo na info@merch-zone.eu.